|
|
|  
บริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรับบริการ และรายละเอียดการทดสอบ
 
ทดสอบไม้และไม้ประกอบ
  1. รายการทดสอบคุณสมบัติของไม้จริง   5. รายการทดสอบคุณสมบัติของบานประตูแผ่นไม้ประกอบ
  2. รายการทดสอบคุณสมบัติของไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ   6. รายการทดสอบคุณสมบัติของไม้พื้นลามิเนต
  3. รายการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF)     7. รายการทดสอบคุณสมบัติของไม้บันได
  4. รายการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นไม้อัด     8. รายการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (Particleboards)
  9. ใบชำระเงิน โดยโอนผ่านธนาคาร      
** เอกสารประกอบไปด้วยใบคำร้องทดสอบไม้ และรายการทดสอบนั้นๆ ผู้ขอรับบริการจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งสองแผ่น
         
 
ทดสอบเลเซอร์
  1. ใบสั่งทำชิ้นงานเลเซอร์    
       
         
ทดสอบกระดาษ
  1. แบบฟอร์มขอทดสอบเยื่อและกระดาษ      
         
ทดสอบเคมีเนื้อไม้
  อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล      
         
ทดสอบพลังงาน
  อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล      
         
 
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371