|
|
|  
ประกาศภาควิชาฯ
ทุนการศึกษา
แนะนำงาน
ประกาศภาควิชาฯ
ก.พ. 60 (ประกาศ) ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและตู้ล็อคเกอร์
เม.ษ. 59 (ประกาศ) แนะนำหลักสูตรภาควิชาฯ ปรับปรุงปี 59 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
พ.ย. 59 (ประกาศ) มัชฌิมนิเทศนิสิตภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 3 พ.ย. 59 15.30-17.00 น.
 
 
ทุนการศึกษา
ม.ค. 59 (ทุน) ทุนการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
รับสมัครงาน
พ.ย. 59 (รับสมัครงาน) รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
   

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371